Międzynarodowa inauguracja w Polsce, Warszawa, Krakoẃ, l.x.-5.x. 1967 : z Okazji Kampani...