Malarstwa weneckeigo, XV-XVIII w. : ze zbiorów Muzeum Sztuk Pi̧eknych w Budapeszcie, Gale...