Wielka milosc: francuska komedia filmowa, wrozniona wielka nagroda filmu fracuskiego