Ferdynand Ruszczyc: Muzeum Narodowe w Warszawie, luty-marzec 1964