Antoni Brodowski, 1784-1832: Muzeum Narodowe w Warszawie