Hans Theo Richter, Drezno: grafika, rysunki : Muzeum Narodowe w Warszawie, listopad-grudzi...