Wystawa plakatu z okazji V zjazdu PZPR, listopad 1968-luty 1969: Muzeum Plakatu w Wilanowi...