4,000,000 ofiar Oswirecimia oskarza: miesiac pamieci narodowej