Wyzwolenie, Stanislaw Wyspianski: Teatr Dramatyczny