Miedzynarodowa wystawa ex librisu muzycznego: Poznan, Stary Rynek "Arsenal", listopad 1967