Jósef Strús 1510-1568: lekarz i vczony doby odrodzenia wystawa w Muzeum Miasta Poznania (R...