VI Kongres Technikow Polskich: Poznan, 2-4 wrzesnia 1971 R