Pan Twardowski, Ludomir Rozycki: Teatr Wielki w Warszawie