Przyjaznpolsko-radziecka fundamentum pokojowej i tworczej pracy narodu polskiego: kwiecien...