Fragmenty teatru Karola Szymanowskiego: Teatr Wielki w Warszawie, Muzeum Teatrlalne : wyst...