Galerie Sztuki Sredniowiecznej, Muzeum Narodowe w Warszawie, inauguracja luty 1973