Shakespeare, Hamlet: Teatr im J Osterwy w Lublinie