Czersk: zabytki Mazowsza, zamek ksiazat mazowieskich