Technica-dydaktyka: miedzynarodowe sympozjum : Muzeum Techniki, NOT, Palac Kultury i Nauki...