Polish poster: Affiche polonaise = Afiche polaco = Polskii plakat = Polnisches Plakat