Przemsyl i technika w malarstwie niemieckim od romantyzmu do wspolczesnosci: wystawa przyg...