Sztuka starobulgarska: Muzeum Narodowe w Warszawie, wrzesien-pazdziernik 1969