Grupa Organowa Krzysztofa Sadowskiego: Liliana Urbanska, Janusz Zielinski, Tomasz Butowtt