105 rocznica urodzin W I Lenina: dni Leninowskie, Krakow 1975