VIII Warszawskie spotkania teatralne, 1XII-12XII1972