Koppermaandag, 12 Januarij 1846 de gezellen derr drukkerij van A. P. van Langenhuysen.