Aan onzen geachten patroon en de begunstigers van Kosters vinding