Ontboezeming bij de viering van het Costersfest, toegewijd aan de nagedachteniis van onzen...