Ontboezeming ter eere der Boekdrukkunst, toegewijd aan hare geüerde begunstigers