ששת הימים ושבעת השערים מאת יצחק נבון עם איורים מעשה ידיו של אריה אזן